Reisbeperkingen ingevolge de uitvoeringsbevelen van de Amerikaanse president (debat)

Disclaimer

De uitsluitende aansprakelijkheid berust bij de auteur van deze website. Het Europees Parlement is niet aansprakelijk voor de in de site vervatte informatie.

© 2020 - PVV Europa