enflogo

Artikelen getagged met: EU

Antidemocratische aanval van de EU op Orban

Antidemocratische aanval van de EU op Orban

Spreektekst Hongarije

Dames en heren,

Morgen zal dit parlement stemmen over een resolutie betreffende Hongarije.

Ik wil duidelijk stellen dat deze resolutie een directe aanval is op de democratie van een lidstaat. Deze aanval op Hongarije is fundamenteel antidemocratisch. Hiermee wordt gestreefd naar de vernietiging van een democratisch gekozen regering van een land dat de beginselen van democratie, vrijheid en Europese, christelijke waarden dierbaar is.

IN DEFENSE OF THE HUNGARIAN SOVEREIGNTY

IN DEFENSE OF THE HUNGARIAN SOVEREIGNTY

Spreektekst Hongarije

Ladies and gentlemen,

Tomorrow this parliament will vote on a resolution regarding Hungary.

I want to state clearly that this resolution is a direct attack on democracy in a member state. This attack on Hungary is fundamentally anti-democratic. It seeks to destroy the democratically elected government of a country that holds dear the principles of democracy, of liberty and of European, Christian values.

Belastinggeldverspilling voor EU-propaganda

Belastinggeldverspilling voor EU-propaganda

Schriftelijk ingediende vragen

De Europese Commissie geeft geld aan onderwijsprogramma's over de Europese Unie. Het doel van deze programma's is het stimuleren van verdere Europese eenwording. De Europese Commissie geeft in totaal ruim 318 miljoen euro uit aan het zogenaamde Jean Monnet-programma, dat de basis vormt voor deze eenzijdige propaganda.

Structural Reform Support Programme

Structural Reform Support Programme

Spreektekst

Voorzitter,

In het reces kwam ik in Nederland een kiezer tegen die me vroeg waar het geld van cohesiefondsen nou vandaan komt, waar het naartoe gaat en hoe hij weet dat het goed wordt besteed.

Lidstaten gedwongen in te stemmen met meerjarenbegroting

Lidstaten gedwongen in te stemmen met meerjarenbegroting

Schriftelijk ingediende vragen

In een bericht op de website van Politico (1) stelt commissaris Oettinger dat de kans op een akkoord over de meerjarenbegroting voor de Europese verkiezingen van 2019 vijftig procent bedraagt. Met de uitspraken van Oettinger wordt de druk op lidstaten om in te stemmen met de meerjarenbegroting nog verder opgevoerd.