enflogo

Zimbabwe na 37 jaar verlost van Mugabe, maar na het feestvieren volgt de onzekerheid

Zimbabwe na 37 jaar verlost van Mugabe, maar na het feestvieren volgt de onzekerheid

Schriftelijk ingediende vragen

Zimbabwe is verlost van Mugabe, maar gaat ook een onzekere periode tegemoet(1).

  1. 1. Wie is nu Mugabe is opgestapt, momenteel in Zimbabwe verantwoordelijk voor het bedrag van 234 miljoen EUR aan belastinggeld dat zo vrijelijk door de EU geschonken is?
  2. 2. Is dit wat de Commissie bedoelt met „… het opbouwen van bestuur en instellingen en hervormingen te steunen die het land democratischer en welvarender zullen maken. De ondertekening van een nationaal indicatief programma (NIP) van 234 miljoen EUR voor de periode 2014-2020 draagt daartoe bij” zoals geantwoord op eerder gestelde schriftelijke vragen(2)?
(1) https://www.volkskrant.nl/buitenland/verlost-van-mugabe-maar-na-het-feestvieren-volgt-de-onzekerheid~a4540655/
(2) http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-002872&language=NL