enflogo

Verdubbeling jaarlijkse EU budget

Verdubbeling jaarlijkse EU budget

Schriftelijk ingediende vragen

De voorzitter van het Europees Parlement heeft vandaag gepleit voor een verdubbeling van het jaarlijkse budget van de Europese Unie, naar het astronomische bedrag van € 280 miljard. Ook wordt voorgesteld een Europese belasting op financiële transacties op aandelenmarkten in te voeren. PVV-Europarlementariër Andre Elissen stelt hierover de volgende schriftelijke vragen:

1. Deelt u onze opvatting dat belastingheffing een exclusieve bevoegdheid is van de natiestaten, en dat de soevereiniteit van de staten ook door de voorzitter van het Europees Parlement gerespecteerd dient te worden?

2. Ziet u, gelet op het beperkte mandaat van de Europese Unie, mogelijkheden om het riante EU-budget fors naar beneden te brengen? Denkt u bijvoorbeeld aan bezuiniging op de interne organisatie, de riante beloningen, onzinnige snoepreisjes, het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg.

3. Bent u net als de voorzitter van het Europees Parlement van mening dat met 140 miljard euro het bestormen van de Europese grenzen door gelukszoekers en het sneuvelen van onschuldige Europese burgers kan worden beëindigd?