enflogo

Uitbreiding grens- en migratiecontrole EU

Uitbreiding grens- en migratiecontrole EU

Schriftelijk ingediende vragen

Voor bescherming van de EU -buitengrenzen en betere controle van migratiebewegingen stelt de Europese Commissie voor om 35 miljard euro vrij te maken voor de periode 2021-2027 (1). Een belangrijk onderdeel is de uitbreiding van de Europese grens- en kustwacht van 1500 naar 10.000 man.

Uit een ‘grensmanagementfonds’ van ruim 12 miljard moeten systematische controles aan de grenzen en grote IT-systemen worden gefinancierd om mensensmokkel en terrorisme tegen te gaan. Voor grenshekken is geen geld beschikbaar.

Het vernieuwde Asiel- en Migratiefonds zou de steun aan lidstaten moeten verdubbelen naar 10,4 miljard. Bescherming van zogenaamde vluchtelingen, steun voor 'legale' migratie, maar ook snelle terugkeer van mensen die geen recht hebben op verblijf in de EU maken deel uit van het pakket.

 

1. Bent u het met mij eens dat fysieke grensbewaking een exclusieve bevoegdheid van de lidstaten is om zo het hoofd te kunnen bieden aan de dreigingen van terreur, criminaliteit en illegale migratie?

2. Deelt u mijn zorg dat de forse uitbreiding van pendeldienst Frontex ervoor gaat zorgen dat de illegale migratie vanuit met name Afrika nog grotere vormen aan gaat nemen?

3. Deelt u mijn opvatting dat de tsunami van illegale migranten over Europa geen ruimte laat voor extra, 'legale' migratie?

 

Bron (1): "Commissie wil miljarden voor grens- en migratiecontrole EU" (12 juni 2018), https://www.europa-nu.nl/id/vkp5knees4zl/nieuws/commissie_wil_miljarden_voor_grens_en?ctx=vh6ukzb3nnt0&tab=0