enflogo

Riante pensioenen voormalig MEP's ondanks tekorten aanvullend pensioenfonds

Riante pensioenen voormalig MEP's ondanks tekorten aanvullend pensioenfonds

Schriftelijk ingediende vragen

Vandaag zijn nieuwe berekeningen van het Europees Parlement over de tekorten bij het aanvullende pensioenfonds voor oud-Europarlementariërs bekend geworden. Het tekort is opgelopen tot 326 miljoen euro; dit zal er toe leiden dat het fonds in 2024 is uitgeput.

Voor de duidelijkheid: het gaat om een extra pensioen bovenop het reguliere pensioen, waar zij slechts voor 1/3e zelf premie hebben betaald. Wij stellen hierover de volgende vragen:

1. Bent u het met mij eens dat dit goudgerande, aanvullende pensioenfonds totaal overbodig is en niet anders dan als "moreel verwerpelijk" valt te kwalificeren?
2. Bent u bereid om de pensioenuitkeringen (binnen de juridische mogelijkheden) fors omlaag te brengen, zo nee waarom niet?
3. Kunt u garanderen dat op geen enkele wijze (direct of indirect) de tekorten van dit fonds op de Nederlandse belastingbetaler worden afgewenteld?