enflogo

Nog meer belastinggeld voor schaamteloze EU-promotie

Nog meer belastinggeld voor schaamteloze EU-promotie

Schriftelijk ingediende vragen

Drie maanden geleden heb ik schriftelijke vragen gesteld over schaamteloze EU-promotie, onder andere door middel van het weggegeven van zogenaamd "gratis" treinpassen aan 18-jarigen in de Europese Unie. In eerste instantie werden er 15.000 passen uitgedeeld.

Nu is bekend geworden dat er opnieuw een fors aantal, te weten 12.000, treinpassen worden verspreid onder de Europese jongeren. Dit allemaal om "misinformatie over Europa" en de "opkomst van populisme" tegen te gaan. Hierover de volgende schriftelijke vragen. (1). Klopt dat er tot 2027 in totaal liefst 700 miljoen euro zal worden verspild aan het uitdelen van zogenaamd gratis treinpassen aan 18-jarigen in de Europese Unie?
2. Kunt u een overzicht geven van de verdeling per land van deze passen?
3. Waarom wordt de website waarop jongeren de aanvraag kunnen indienen ook aangeboden in de taal van een boevenregime als Turkije, een land dat nooit en te nimmer lid mag worden van de Unie?

Bron (1): "Nieuwe ronde voor gratis reizen", “https://www.europa-nu.nl/id/vksohmzchky2/nieuws/nieuwe_ronde_voor_gratis_reizen_18?ctx=vh6ukzb3nnt0&tab=0