enflogo

Netto afdrachten/ontvangsten per lidstaat (na brexit)

Netto afdrachten/ontvangsten per lidstaat (na brexit)

Schriftelijk ingediende vragen

  1. 1. Wil de Commissie een overzicht geven van de netto afdrachten/ontvangsten per EU-lidstaat gedurende de afgelopen zeven jaren?
  2. 2. Wil de Commissie ook een overzicht geven van de netto afdrachten/ontvangsten per inwoner van elke EU-lidstaat gedurende de afgelopen zeven jaren?