enflogo

Interview met Angela Merkel

Interview met Angela Merkel

Schriftelijk ingediende vragen

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung (samengevat in een artikel van NRC.nl) dat Nederland, Duitsland en de andere nettobetalers aan de Europese Unie hun bijdrage aan de EU-begroting moeten verhogen.

Ook laat Merkel zich positief uit over het idee van een aparte begroting voor de eurozone van enkele tientallen miljarden euro’s, zogenaamd bedoeld om innovatie te stimuleren. Ook vindt ze dat er een Europees Monetair Fonds (EMF) moet komen, dat als gevolg zal hebben dat landen als Nederland wederom vele miljarden aan garanties moeten afgeven.

1. Waarom wordt de Nederlandse belastingbetaler gestraft door nog meer geld aan de EU te moeten betalen dan het huidige, al veel te hoge bedrag?

2. Bent u met mij eens dat de oprichting van een EMF absoluut onzinnig is, mede gezien het feit dat er al een IMF bestaat?

3. Deelt u onze opvatting dat het door Merkel gevoerde beleid en de voorstellen in genoemd interview desastreus zijn?

 

Bron (1): "Merkel: Ook Nederland moet meer bijdragen aan de EU" (3 juni 2018), https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/03/18740403-a1605236"