enflogo

Gratis geld voor meest corrupte land in Europa

Gratis geld voor meest corrupte land in Europa

Schriftelijk ingediende vragen

De Europese Commissie heeft besloten om 500 miljoen euro over te maken aan Oekraïne. Het geld moet worden gebruikt om "economische stabiliteit en structurele hervormingen" te bevorderen (1).

Dat brengt het totaalbedrag aan steun vanuit de Commissie sinds 2014 op 3.3 miljard euro. Ook voor de komende jaren staan er nog voor miljarden euro's aan steunprogramma's op de planning. Eind 2016 concludeerde de Europese Rekenkamer (2) dat Oekraïne nog altijd wordt gezien als meest corrupte land in Europa. Het valt, aldus de Rekenkamer, te bezien of de forse Europese steun "enig resultaat" oplevert.

  1. Deelt u de mening van de Rekenkamer dat niet of nauwelijks kan worden aangetoond wat het resultaat is van de miljardensteun vanuit de Europese Commissie? Zo neen, waarom niet?
  2. Is Oekraïne volgens u het meest corrupte land in Europa? Zo neen, welk land dan wel?
  3. Hoeveel nieuwe rapporten waarin de Rekenkamer de gigantische corruptie in Oekraïne blijft aankaarten hebt u nog nodig voordat u het uitdelen van Europees belastinggeld aan dit land stopt?

Bronnen:
(1) “EU geeft half miljard aan Oekraïne” (30 november 2018), https://www.telegraaf.nl/nieuws/2862302/eu-geeft-half-miljard-aan-oekraine
(2) "Ondanks EU-geld: Oekraïne meest corrupte land van Europa" (7 december 2016) https://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2016/12/ondanks-eu-geld-oekraine-meest-corrupte-land-van-europa-413099/