enflogo

Godgeklaagde algemene begroting EU 2019

Godgeklaagde algemene begroting EU 2019

Schriftelijk ingediende vragen

Recent heeft de Raad haar standpunt bepaald over de ontwerpbegroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019. Hierin heeft de Raad weliswaar korte metten gemaakt met de door de Commissie voorgestelde verhogingen ten opzichte van de begroting 2018, maar geen ingrijpende bezuinigingen doorgevoerd.

Dat blijkt onder andere ook uit de bij de begroting gehanteerde uitgangspunten, waarover PVV-Europarlementariër Andre Elissen de volgende schriftelijke vragen stelt:

1. Kunt u mij aangeven waarom de begroting "niet minder dan 2% mag stijgen ten opzichte van de begroting van 2018"? Is dit geen vrijbrief om nog meer geld te kunnen verspillen?

2. Ziet u, gelet op het beperkte mandaat van de Europese Unie en het vertrek van het Verenigd Koninkrijk, mogelijkheden om het riante EU-budget flink omlaag te brengen? Denkt u bijvoorbeeld aan forse bezuinigingen op de interne organisatie, de riante beloningen, onzinnige snoepreisjes, het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg.

3. Bent u net als ik van mening dat het rondpompen van subsidies tot een minimum beperkt moet blijven? Niet alleen kosten subsidies zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid de Europese belastingbetaler handenvol geld, terwijl nut en noodzaak niet bewezen zijn? Bovendien zijn er ook altijd hoge administratieve kosten aan verbonden.