enflogo

Falende uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Falende uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Schriftelijk ingediende vragen

In het Europees Parlement is het verslag over de uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten besproken. De lidstaten hebben zich ertoe verbonden dat jongeren binnen vier maanden nadat zij werkloos zijn geworden of het onderwijs hebben verlaten, een deugdelijk aanbod krijgen voor een baan, voortgezette scholing, een plaats in een leerlingenstelsel of een stage.

De Rekenkamer uit haar zorgen over de (tijdige) beschikbaarheid en de kwaliteit van gegevens die nodig zijn om de betrouwbaarheid van rapportages te kunnen beoordelen. Hierover de volgende vragen:

1. Bent u het met mij eens dat het geconstateerde gebrek aan transparantie met betrekking tot de resultaten en het ontbreken van gegevens om de betrouwbaarheid te beoordelen onacceptabel is?
2. De enige manier om jeugdwerkloosheid echt aan te pakken, is maatwerk op nationaal niveau. Hoe gaat u dit realiseren?
3. Kunt u garanderen dat er op geen enkele wijze extra geld zal worden uitgetrokken om dit falende banenplan alsnog te redden, zo nee waarom niet?