enflogo

Europese Commissie heeft nog steeds lak aan Rekenkamer

Europese Commissie heeft nog steeds lak aan Rekenkamer

Schriftelijk ingediende vragen

Opnieuw heeft de Europese Rekenkamer een uiterst kritisch rapport uitgebracht. Ditmaal over wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor het volgende meerjarig financieel kader (MFK).
De Rekenkamer blikt terug op de diverse op- en aanmerkingen die het afgelopen jaar zijn ingediend bij de medewetgevers van de EU: het Europees Parlement en de Raad. Dit ter overweging bij het debat en de besluiten over de wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor het MFK in de periode 2021-2027.

  1. De Commissie stelt voor correcties op de begrotingsbijdragen door te voeren onder het mom van "administratieve vereenvoudiging". Waarom wordt opnieuw een poging gedaan om landen als Nederland nog verder kaal te plukken?
  2. De Rekenkamer stelt voor zichzelf als externe controleur te benoemen voor alle door de Europese Unie opgerichte organen. Hoe kijkt u aan tegen dit voorstel?
  3. Landen als Hongarije en Polen, die weigeren alle dictaten vanuit de Europese Commissie klakkeloos over te nemen, worden bedreigd met een behoorlijke financiële boete. Wat vind u van de kritiek van de Rekenkamer, die terecht stelt dat het ongepast is wetgeving te maken inzake zogenaamde "fundamentele tekortkomingen" op het gebied van de rechtstaat wanneer vooraf geen duidelijke en specifieke criteria zijn opgesteld?