enflogo

Europese Commissie heeft lak aan rapport Rekenkamer

Europese Commissie heeft lak aan rapport Rekenkamer

Schriftelijk ingediende vragen

Afgelopen maand heeft de Europese Rekenkamer een uiterst kritisch rapport uitgebracht over de grootste gebouwen van de EU (1). De Rekenkamer onderzocht het beheer van de uitgaven van de vijf instellingen met de meeste kantoorruimte. Het gaat om het Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie en de ECB in Brussel, Luxemburg en Frankfurt.

1. Bent u het met mij eens dat de Europese Rekenkamer een gerespecteerd instituut is om de, voor de Europese belastingbetalers ondoorzichtige, gigantische en onzinnige uitgaven van de EU te controleren en wier aanbevelingen serieus moeten worden genomen?

2. Waarom hebt u dan blijkbaar lak aan de Rekenkamer en negeert u het gros van haar aanbevelingen? Kan wat u betreft de Rekenkamer soms worden opgeheven?

3. Is het niet schaamteloos om mogelijke besparingen op kantoorkosten alsnog uit te willen geven aan uw reeds zeer goed betaalde ambtenaren?

 Bron (1): Speciaal verslag Europese Rekenkamer "Kantoorruimte van de EU-instellingen", 13 december 2018 (https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=48582)