enflogo

Agricultural Conference 2017

Agricultural Conference 2017

Schriftelijk ingediende vragen

In een bericht op de website van de EU van 18 december jl. staat de speech die EU-commissaris Phil Hogan gaf op de "EU Agricultural Outlook Conference 2017" (1).

Het ging hierbij met name om de berichtgeving van de Commissie over de toekomst van de Common Agricultural Policy (CAP) post-2020, waarbij werd benadrukt dat "directe betalingen een essentieel onderdeel van de CAP blijven, in lijn met de Verdragsverplichtingen". Door het vertrek van het VK en andere budgettaire uitdagingen, ontstaat er een budgettair gat dat "bijvoorbeeld door de lidstaten kan worden gedicht door de jaarlijkse afdracht van maximaal 1% te verhogen naar 1,1% of 1,2%."

1. Bent u het met mij eens dat vanuit bedrijfseconomisch principe met het wegvallen van een grote netto contribuant als het VK er in eerste instantie op de uitgaven bezuinigd zou moeten worden?
2. Bent u het met mij eens dat de immense landbouwsubsidies moeilijk te rijmen zijn met een gezonde marktwerking die de Commissie in diverse andere sectoren propageert?
3. Bent u het met mij eens dat het opzadelen van Nederlandse burgers met € 1,5 miljard extra afdracht per jaar ongehoord is?

(1): https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/hogan/announcements/speech-commissioner-phil-hogan-eu-agricultural-outlook-conference-2017_en