enflogo

Schriftelijk ingediende vragen

Schriftelijk ingediende vragen

Schriftelijk ingediende vragen

1. Bent u bekend met de enorme influx aan illegale immigranten die momenteel Oost-Europese landen als Hongarije en Kroatië overspoelen om vervolgens na het indienen van een asielaanvraag onder de radar te verdwijnen?(*)

Schriftelijk ingediende vragen betreffende infiltratie IS-terroristen

Op 28 januari jl. gaf de Commissie in antwoord op schriftelijke vragen over infiltratie van IS-terroristen in vluchtelingenkampen aan dat '..zorgvuldig moet worden gemeden asielzoekers en terroristen zonder onderscheid en zonder reden in een zelfde categorie onder te brengen, niet alleen omdat er geen gevallen bekend zijn van terroristische aanslagen door asielzoekers, maar ook omdat dergelijke overwegingen negatieve maatschappelijke gevolgen kunnen hebben..'.

Transportsector en immigranten

Betreft: Transportsector en immigranten

De Nederlandse transportsector heeft zwaar te lijden onder illegale migranten die in vrachtwagens inbreken, goederen vernielen en chauffeurs aanvallen om maar mee te kunnen reizen richting een ander EU land.

Schriftelijk ingediende vragen anti-geruchtenproject immigranten

In samenwerking met de Raad van Europa heeft de Europese Commissie een anti-geruchtenproject opgericht waarbij speciale 'anti-geruchtenagenten' zich actief in het debat met burgers mengen om de 'geruchten over minderheden en immigranten' tegen te gaan. Zij zullen dit doen door enkel 'correcte' informatie over migranten te verspreiden.

Taken Frontex

Artikel 130 van het Reglement

Betreft: Taken Frontex

1: Kan de Commissie aangeven of het de taak is van Frontex om de buitengrenzen van de EU te helpen bewaken door te voorkomen dat bootjes met migranten in Europa aan wal komen?