enflogo

Schriftelijk ingediende vragen

Netto afdrachten/ontvangsten per lidstaat (na brexit)

Netto afdrachten/ontvangsten per lidstaat (na brexit)

Schriftelijk ingediende vragen

  1. 1. Wil de Commissie een overzicht geven van de netto afdrachten/ontvangsten per EU-lidstaat gedurende de afgelopen zeven jaren?
  2. 2. Wil de Commissie ook een overzicht geven van de netto afdrachten/ontvangsten per inwoner van elke EU-lidstaat gedurende de afgelopen zeven jaren?

Netto afdrachten/ontvangsten per lidstaat (na Brexit)

Netto afdrachten/ontvangsten per lidstaat (na Brexit)

Schriftelijk ingediende vragen

  1. 1. Wilt u een overzicht geven van de netto afdrachten/ontvangsten per EU-lidstaat gedurende de afgelopen zeven jaren?
  2. 2. Wilt u ook een overzicht geven van de netto-afdrachten/ontvangsten per inwoner van elke EU-lidstaat gedurende de afgelopen zeven jaren?
  3. 3. Wilt u daarnaast ook een overzicht geven van de netto-afdrachten/ontvangsten per EU-lidstaat na de brexit(1)?
(1) https://www.businessinsider.nl/nederland-wordt-nog-grotere-netto-betaler-aan-eu-door-brexit-maar-duitsland-betaalt-het-meest

Huurcontracten zonder vroegtijdige opzeggingsclausules

Huurcontracten zonder vroegtijdige opzeggingsclausules

Schriftelijk ingediende vragen

  1. In het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor het begrotingsjaar 2015 (2016/2169(DEC)), verslag-Sender (A8-0084/2017) staat beschreven onder art. 33:

    „Constateert met enige zorg dat het huurcontract van het Bureau (red.: in het VK) tot 2039 loopt maar geen vroegtijdige opzeggingsclausule bevat … en dat de over de resterende  termijn van 2017 tot 2039 te betalen huur wordt geschat op een bedrag van 347,6 miljoen EUR.”

1,6 miljoen euro verdwenen bij ontwikkelingsorganisatie AWEPA

1,6 miljoen euro verdwenen bij ontwikkelingsorganisatie AWEPA

Schriftelijk ingediende vragen

  1. Bij AWEPA, een organisatie van Europese (oud-)parlementariërs die de democratie in Afrika ondersteunt, is 1,6 miljoen euro verdwenen. De financiële man van de organisatie is spoorloos verdwenen. De waarnemend directeur heeft het faillissement aangevraagd. De Association of European Parlementarians with Africa heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam. De afgelopen twee jaar gaf de Nederlandse minister Ploumen voor Ontwikkelingssamenwerking een half miljoen euro subsidie aan de organisatie. In de vijf jaar daarvoor ging het om negen miljoen. Ook andere Europese landen en de Europese Commissie geven geld.

Belastinggeldverspilling bij Huis van Europa in Parijs

Belastinggeldverspilling bij Huis van Europa in Parijs

Schriftelijk ingediende vragen

In een bericht op de website van Politico (1) wordt gesproken over een op handen zijnde verbouwing van het Huis van Europa in Parijs. Met deze verbouwing zou een bedrag van 12 miljoen euro gemoeid zijn, inclusief een huurcontract van liefst 6 miljoen euro belastinggeld per jaar. Dit past in de inmiddels lange lijst van geldverspillende projecten vanuit de wereldvreemde Europese elite.

1. Hoeveel “Huizen van Europa” zijn er, hoeveel bezoekers komen er en wat bedragen de exploitatiekosten op jaarbasis?

„Geiteneconomie” in Mugabe's Zimbabwe

„Geiteneconomie” in Mugabe's Zimbabwe

Schriftelijk ingediende vragen

Het schoolgeld van je kinderen betalen met een schaap of een geit. Het lijkt misschien wat ouderwets, zulke ruilhandel, maar in Zimbabwe is het weer de manier van betalen, goedgekeurd door de regering. De Zimbabwanen noemen het ook wel de „geiteneconomie”. Het gaat al tijden slecht met de economie in het land. In 2009 voerde Zimbabwe de Amerikaanse dollar als betaalmiddel in, omdat hun eigen Zimbabwaanse dollar minder waard was geworden dan toiletpapier, aldus een artikel van de NOS.(1)