enflogo

Schriftelijk ingediende vragen

Europese miljoenen voor Afghanen

Europese miljoenen voor Afghanen

Schriftelijk ingediende vragen

De Europese Unie trekt 37,5 miljoen euro uit voor humanitaire hulp aan Afghanen. De EU heeft sinds 1994 bijna 1,4 miljard euro aan humanitaire hulp voor de regio uitgegeven, naast ontwikkelingshulp. „De betrokkenheid van de EU bij het Afghaanse volk blijft onwrikbaar”, zegt EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire Hulp)(1).

Falende uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Falende uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Schriftelijk ingediende vragen

In het Europees Parlement is het verslag over de uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten besproken. De lidstaten hebben zich ertoe verbonden dat jongeren binnen vier maanden nadat zij werkloos zijn geworden of het onderwijs hebben verlaten, een deugdelijk aanbod krijgen voor een baan, voortgezette scholing, een plaats in een leerlingenstelsel of een stage.

Agricultural Conference 2017

Agricultural Conference 2017

Schriftelijk ingediende vragen

In een bericht op de website van de EU van 18 december jl. staat de speech die EU-commissaris Phil Hogan gaf op de "EU Agricultural Outlook Conference 2017" (1).

Het ging hierbij met name om de berichtgeving van de Commissie over de toekomst van de Common Agricultural Policy (CAP) post-2020, waarbij werd benadrukt dat "directe betalingen een essentieel onderdeel van de CAP blijven, in lijn met de Verdragsverplichtingen". Door het vertrek van het VK en andere budgettaire uitdagingen, ontstaat er een budgettair gat dat "bijvoorbeeld door de lidstaten kan worden gedicht door de jaarlijkse afdracht van maximaal 1% te verhogen naar 1,1% of 1,2%."

Verdubbeling jaarlijkse EU budget

Verdubbeling jaarlijkse EU budget

Schriftelijk ingediende vragen

De voorzitter van het Europees Parlement heeft vandaag gepleit voor een verdubbeling van het jaarlijkse budget van de Europese Unie, naar het astronomische bedrag van € 280 miljard. Ook wordt voorgesteld een Europese belasting op financiële transacties op aandelenmarkten in te voeren. PVV-Europarlementariër Andre Elissen stelt hierover de volgende schriftelijke vragen: