enflogo

Schriftelijk ingediende vragen

Belastinggeldverspilling voor EU-propaganda

Belastinggeldverspilling voor EU-propaganda

Schriftelijk ingediende vragen

De Europese Commissie geeft geld aan onderwijsprogramma's over de Europese Unie. Het doel van deze programma's is het stimuleren van verdere Europese eenwording. De Europese Commissie geeft in totaal ruim 318 miljoen euro uit aan het zogenaamde Jean Monnet-programma, dat de basis vormt voor deze eenzijdige propaganda.

Falend monetair begrotingsbeleid

Falend monetair begrotingsbeleid

Schriftelijk ingediende vragen

Vorige week heeft de Europese Rekenkamer een vernietigend rapport uitgebracht over het stabiliteits- en groeipact (1). Het pact is ingevoerd om de begrotingsdiscipline in de lidstaten te versterken, aangezien een begrotingscrisis in 1 lidstaat problemen in andere lidstaten kan veroorzaken.

Sociale zaken geen bevoegdheid van EU

Sociale zaken geen bevoegdheid van EU

Schriftelijk ingediende vragen

Sociale zekerheid is geen bevoegdheid van de Europese Unie (art. 3, 4 en 5 VwEU). De Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Koolmees, heeft aangegeven vaderschapsverlof te beschouwen als een aangelegenheid van de lidstaten. Desondanks is er door de Raad van Ministers besloten wetgeving over dit onderwerp op te gaan stellen.

Lidstaten gedwongen in te stemmen met meerjarenbegroting

Lidstaten gedwongen in te stemmen met meerjarenbegroting

Schriftelijk ingediende vragen

In een bericht op de website van Politico (1) stelt commissaris Oettinger dat de kans op een akkoord over de meerjarenbegroting voor de Europese verkiezingen van 2019 vijftig procent bedraagt. Met de uitspraken van Oettinger wordt de druk op lidstaten om in te stemmen met de meerjarenbegroting nog verder opgevoerd.

Belastinggeld voor schaamteloze EU-promotie

Belastinggeld voor schaamteloze EU-promotie

Schriftelijk ingediende vragen

Tot eind juni was het voor alle 18-jarigen in de Europese Unie mogelijk om een "gratis" Interrail-pas aan te vragen. In totaal worden de komende weken 15.000 Interrail-passen verdeeld over jongeren uit alle 28 lidstaten van de Europese Unie. Wie geselecteerd wordt, kan met het treinticket in de periode van juli tot september van dit jaar in totaal 30 dagen op reis gaan in 4 landen van de Europese Unie.

Geldverspilling hogesnelheidslijnen

Geldverspilling hogesnelheidslijnen

Schriftelijk ingediende vragen

Volgens de Europese Rekenkamer lopen projecten voor hogesnelheidslijnen in de Europese Unie vaak uit op een drama. De aanleg van de spoorwegen kost bakken vol Europees belastinggeld, gaat zo'n beetje altijd gepaard met enorme vertragingen en worden niet of nauwelijks gebruikt door reizigers.