enflogo

Persbericht: Islamitische expositie Brussel

Persbericht: Islamitische expositie Brussel

Geen geld voor islampropaganda Brussel

Onlangs is in Brussel de expositie "Islam, dit is ook onze geschiedenis" geopend. In tijden dat er zo'n beetje elke dag wel ergens in Europa sprake is van islamitisch terrorisme, is een promotiecampagne voor deze intolerante gewelddadige ideologie niet gepast. PVV-europarlementariër Andre Elissen: “Laten we in godsnaam ophouden met deze schaamteloze islampromotie. Ons belastinggeld kan veel beter besteed worden”.

Vragen:

1. Is het juist dat de expositie "Islam, dit is ook onze geschiedenis!" in haar hoedanigheid als opdrachtgever mede gefinancierd wordt door het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA)?
2. Hoe kunt u met goed fatsoen een expositie over de islam financieren, terwijl 99% van de terroristische moorden in 2015 en 95% van de terroristische moorden in 2016 zijn gepleegd door aanhangers van diezelfde islam?
3. Bent u het met mij eens dat de voornaamste geschiedenis die wij met de islam delen er één van bloedige islamitische terreur tegen onschuldige burgers is? Zo neen, waarom niet?