enflogo

Geen Europese bijdrage aan de Palestijnen

Geen Europese bijdrage aan de Palestijnen

Spreektekst

Voorzitter,

we spreken vandaag over de hoogte van de Europese bijdrage aan de Palestijnen. Nu de Verenigde Staten – terecht – besloten hebben de hulp op een laag pitje te zetten, moeten de zogenaamde vluchtelingen op zoek naar een nieuwe suikeroom. En de Europese Unie is maar wat graag bereid om die rol te blijven vervullen.

Onderzoek nepnieuws en de Europese Unie

Onderzoek nepnieuws en de Europese Unie

Als een van de meest invloedrijke denkers legde Montesquieu de basis van de moderne rechtstaat met haar scheiding van de drie machten: de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende. In het tijdperk van de massamedia kwamen de media erbij als vierde macht. Dit onderzoek brengt in kaart hoe de media en politiek elkaar beïnvloeden en hoe de EU zelfs plannen smeedt om media te censureren.

Situatie Hongarije

Situatie Hongarije

Spreektekst

Voorzitter,

 Deze resolutie is een directe aanval op Hongarije als soeverein land en is fundamenteel antidemocratisch. Het heeft de bedoeling om een democratisch gekozen overheid van een land dat de principes van democratie, vrijheid en Europese en Christelijke waardes hanteert, te onderwerpen.

Mensenrechten

Mensenrechten

Spreektekst

Voorzitter,

Mensenrechten worden gedefinieerd door het centrale orgaan hiervoor, de mensenrechtenraad van de VN.

Bijna de helft van de leden van die raad schendt de mensenrechten waar het maar kan, maar dat is kennelijk geen beperking om lid te worden of blijven. Leden zoals Congo, Saudi Arabië, Rwanda en Pakistan bepalen in hun sancties welke landen de mensenrechten zouden schenden en welke landen zich netjes gedragen.

Europadag officiele feestdag

Europadag officiele feestdag

Spreektekst

Voorzitter, dank u. We spreken vandaag over het uitroepen van 9 mei tot officiële feestdag ter promotie van de Europese Unie. Dit is een onderdeel van de Europese promotiemachine, een machine die op volle toeren draait.

Antidemocratische aanval van de EU op Orban

Antidemocratische aanval van de EU op Orban

Spreektekst Hongarije

Dames en heren,

Morgen zal dit parlement stemmen over een resolutie betreffende Hongarije.

Ik wil duidelijk stellen dat deze resolutie een directe aanval is op de democratie van een lidstaat. Deze aanval op Hongarije is fundamenteel antidemocratisch. Hiermee wordt gestreefd naar de vernietiging van een democratisch gekozen regering van een land dat de beginselen van democratie, vrijheid en Europese, christelijke waarden dierbaar is.