State of the European Union

State of the European Union

Spreektekst Migratieplan 2016

Voorzitter,

Vandaag presenteert de heer Juncker een plan om 160.000 migranten verplicht te verdelen in de EU.

Laat ik als eerste dit zeggen: het is niet het plan Juncker maar het plan Merkel.
Het is Angela Merkel, die met president Hollande dit plan nu via de heer Juncker aan heel de EU wil opleggen.

Dat is de democratie van de EU in de praktijk.

Duitsland ziet in dat het die mensen niet kan opvangen en laat nu de rest van de lidstaten opdraaien voor de puinhoop die ze ervan heeft gemaakt door met voorrang een gratis huis, gratis zorg en gratis geld aan te bieden aan asielzoekers.

Dit plan Merkel zegt niet: we stoppen met met gratis geld voor iedereen die hier aanklopt met een zielig verhaal, hoe ongeloofwaardig ook.

Dit plan Merkel houdt krampachtig vast aan Schengen, terwijl er onder deze illegale immigranten vele duizenden terroristen van de IS zitten.

Ik sluit af: Heer Juncker ga terug naar mevrouw Merkel en leg het haar nog eens uit. Toon eens solidariteit met de Europese burger, toon begrip voor zijn veiligheid: sluit de nationale grenzen en stop met gratis geld voor die honderd duizenden gelukszoekers, terwijl er 120 miljoen EU burgers in armoede leven.

Disclaimer

De uitsluitende aansprakelijkheid berust bij de auteur van deze website. Het Europees Parlement is niet aansprakelijk voor de in de site vervatte informatie.

© 2020 - PVV Europa