Rutte, ga naar Den Haag en sluit de grenzen!

Rutte, ga naar Den Haag en sluit de grenzen!

Spreektekst Nederlands Voorzitterschap

Voorzitter,

Ik feliciteer de heer Juncker met deze nieuwe voorzitter van de Raad van Ministers.

Een echte uitvoerder van EU-beleid, een pragmaticus zonder visie.

Een voorzitter die bewezen heeft, er niet voor terug te schrikken ouderen het verzorgingshuis uit te gooien, zieken op straat te zetten om vervolgens deze vrij gekomen gebouwen vol te stoppen met hartelijk welkom geheten migranten.

Een grijs radertje in de EU-machine van het kwaad, die wel moslims een fijne ramadan toewenst, maar zwijgt wanneer zijn vrienden op het stationsplein in Keulen honderden vrouwen aanranden.

Het is fijn om een dergelijke voorzitter te hebben, die maar al te graag miljarden betaalt aan Brussel, miljarden stuurt naar corrupte landen als Griekenland, als Oekraïne en bijdraagt aan de miljarden die in de zakken verdwijnen van het beest van Ankara.

Voorzitter,
Nederland heeft een prioriteitenlijst opgesteld. Zo wil het een innovatieve Unie, een Unie die zich beperkt tot hoofdzaken, een Unie die verbindt.

En weet u, wat dit betekent? Meer Europese Unie!
- Meer bankenunie, meer belastingunie;
- Meer unie in bewaking van de buitengrenzen, meer unie in energievoorziening
- Meer unie in het toetreden van corrupte landen, meer unie in binnenhalen van vluchtelingen, meer unie in het leeghalen van de pensioenfondsen, meer unie in het plunderen van spaarrekeningen voor failliete banken.

Dus welk resultaat mogen wij verwachten van dit 62 miljoen kostende Nederlands voorzitterschap? Meer Europese Unie!

Maar ook:
- Een nog grotere kloof tussen politiek en burgers, die totaal de andere kant op willen.
- Een nog grotere economische puinhoop in de lidstaten die sociaal en financieel barsten onder de druk van miljoenen, niet-inzetbare en niet integreerbare migranten.
- Nog meer ontwrichting van duizenden levens van vrouwen die aangerand en verkracht zijn door testosteronbommen uit islamitische landen.
- En vooral meer islamitische cultuur.

En dan bedoel ik: eerwraak, vrouwenbesnijdenis, groepsverkrachting, Jodenhaat, onthoofdingen, steniging en aanslagen.

Want voor de wegkijkers onder mijn gehoor:

Sinds 11 september 2001, zijn er meer dan 22.000 islamitische aanslagen geweest met meer dan 125.000 doden.

Daarom heb ik het volgende voorstel voor de heer Rutte: Blijf niet langer hier rondhangen, ga zo snel mogelijk terug naar Den Haag en doe het volgende:
- Sluit alle mannelijke asielzoekers preventief op.
- Legaliseer pepperspray zodat vrouwen zichzelf kunnen beschermen.
- Voer administratieve detentie in voor mogelijke terroristen.
- en vooral: sluit de nationale grenzen om deze terreurdreiging te stoppen.

Maar ook dit alles hoeft u onder deze voorzitter niet te vrezen.

Disclaimer

De uitsluitende aansprakelijkheid berust bij de auteur van deze website. Het Europees Parlement is niet aansprakelijk voor de in de site vervatte informatie.

© 2020 - PVV Europa