Recente terroristische aanslagen in Parijs

Recente terroristische aanslagen in Parijs

Spreektekst Recente terroristische aanslagen

Voorzitter,
Mijn medeleven gaat uit naar de vele slachtoffers van terreur in Parijs en hun nabestaanden. Niet alleen de Franse burgers zijn geschokt, maar alle Europese burgers.

Men noemt de daders criminelen, terroristen of extremisten. Ik zeg u, voorzitter, dit waren geen gewone criminelen of extremisten.

Dit waren goed opgeleide burgers met een normale baan. Het waren vrome moslims gedreven door het ideaal van wereldwijde islam; martelaren voor de glorie van Allah; helden van de godsdienst van vrede. Zo worden ze gezien in eigen kring; zo worden ze gezien door het grootste deel van de moslims in de wereld.

Het probleem is niet IS. Het probleem is islam. Islam is niet te verenigen met onze westerse waarden. Ik stel dit parlement de gewetensvraag: Wil u in de EU de dominantie van onze Westerse waarden garanderen? Dan moet u islam bestrijden.

We moeten stoppen met buitenlandse financiering van moskeeën; haatimams uitzetten en nationale grenzen sluiten voor islamitische landen.

Doen we dat niet dan is de volgende aanslag slechts een kwestie van tijd. Het is aan u.

Disclaimer

De uitsluitende aansprakelijkheid berust bij de auteur van deze website. Het Europees Parlement is niet aansprakelijk voor de in de site vervatte informatie.

© 2020 - PVV Europa