Stuur binnengedrongen kolonisten zonder pardon terug

Stuur binnengedrongen kolonisten zonder pardon terug

Spreektekst Europese Raad

Voorzitter,

Op de agenda van de Europese Raad staat opnieuw het onderwerp migratie.
En terecht: de migratie maakt de lidstaten kapot. Het vernietigt onze cultuur, onze welvaart en onze fysieke veiligheid.

Met de migratiestroom zijn duizenden jihadisten meegekomen. Deze soldaten van allah wachten als slapende cellen op het sein om in de EU vernietigende aanslagen te plegen.
En inmiddels is ook duidelijk dat deze terreureenheden over oorlogswapens beschikken.

Deze Europese Raad moet luisteren naar Viktor Orban. Hij onderkent het gevaar en hij verdient onze volledige steun en navolging.

Daarom moeten de EU en de lidstaten de volgende effectieve maatregelen nemen:
- Frontex moet stoppen als veerdienst om jihadisten en andere migranten op te halen in Noord-Afrika.
- de binnen en buitengrenzen moeten volledig worden gesloten voor deze invasie.
- en binnengedrongen kolonisten moeten zonder pardon worden teruggestuurd.

Disclaimer

De uitsluitende aansprakelijkheid berust bij de auteur van deze website. Het Europees Parlement is niet aansprakelijk voor de in de site vervatte informatie.

© 2020 - PVV Europa