Israël-Palestina na de oorlog in Gaza en de rol van de EU

Debatten

Ondanks het staakt-het-vuren heeft Hamas ook gisteren weer een raket op Israël afgevuurd. Hamas, ISIS, Al-Shabaab, Boko Haram, het zijn tanden en klauwen van een monster dat islam heet. Deze tanden en klauwen moeten worden uitgerukt. Hamas moet totaal worden vernietigd.

De Palestijnse Autoriteit heeft nagelaten het geweld van Hamas te beteugelen. Zij heeft er niets aan gedaan om haar burgers Israël te laten erkennen en er vreedzaam mee te laten samenleven. De financiële steun van de EU is niet gebruikt voor het opbouwen van een infrastructuur, maar voor aanvalstunnels en uitkeringen aan moordenaars. De EU moet zich niet langer medeplichtig maken aan de moordpartijen en mensenrechtenschendingen van Hamas. De EU moet geen enkele financiële steun aan de Palestijnse Autoriteit verlenen, maar juist maximale druk uitoefenen om Hamas volledig onschadelijk te maken en om haar inwoners Israël te laten erkennen.

Disclaimer

De uitsluitende aansprakelijkheid berust bij de auteur van deze website. Het Europees Parlement is niet aansprakelijk voor de in de site vervatte informatie.

© 2020 - PVV Europa