Israel is een baken van humaniteit

Israel is een baken van humaniteit

De haat en de moordlust van Palestijnen tegen het Joodse volk is in de afgelopen weken opnieuw tot uitbarsting gekomen.

Terecht wees premier Netanyahu op de historische continuïteit hiervan.

Deze golf van moordlust heeft niets te maken met de betwiste gebieden, niets met nederzettingenpolitiek en niets met de glorieuze rol van de Tempelberg voor het Joodse volk.

Hij wees terecht op de kwalijke ideologie van de terroristische Moslim Broederschap en de mufti van Jerusalem, Al Husseini.

Deze nam actief deel aan de Armeense genocide, organiseerde pogroms in Jerusalem en pleitte in 1941 bij Adolf Hitler om alle Joden in Europa uit te roeien.

Het anti-semitisme behoort tot de kernwaarden van de islam. De bescheiden reactie van Israël toont aan dat zij een baken van humaniteit is in de beestachtige wereld van islam.

De EU moet elke financiële steun aan Palestijnen stoppen.

Israël verdient onze onvoorwaardelijke steun.

Disclaimer

De uitsluitende aansprakelijkheid berust bij de auteur van deze website. Het Europees Parlement is niet aansprakelijk voor de in de site vervatte informatie.

© 2020 - PVV Europa