Het Mondiale Migratiepact - Migratie als een mensenrecht

Het Mondiale Migratiepact - Migratie als een mensenrecht

Migration as a human right

Straatsburg 23 oktober 2018
Door Marcel de Graaff

Dames en heren van de pers, beste gasten,

Op 10 en 11 december 2018 is er een internationaal congres in Marrakesh, Marokko, waar de deelnemende landen het mondiale migratiepact gaan onderteken.

Hoewel deze gezamenlijke overeenkomst niet bindend is, vormt het nog steeds een juridisch kader voor het opstellen van nieuwe wetgeving.

Een basiselement van deze nieuwe overeenkomst is de uitbreiding van de definitie van ´hatespeech´. De overeenkomst wil kritiek op migratie criminaliseren en strafbaar stellen. De deuren van mediahuizen die ruimte bieden voor kritiek op migratie kunnen gesloten worden.

Het Mondiaal Migratiepact leidt tot de legalisatie van massamigratie.

In feite zal het onmogelijk worden om de welwillende migrantenpolitiek van Merkel te bekritiseren zonder het risico te lopen gevangen te worden gezet voor ´hatespeech´.

Deze overeenkomst is een coup-d'etat door pro-migratie, liberale globalisten, waar multinationals van zullen profiteren. Landen die de derde wereld importeren, worden zelf de derde wereld. En het is overduidelijk dat multinationals in derdewereldlanden de regels dicteren.

Het zal niet meer mogelijk zijn om te zeggen dat integratie van migranten uit islamitische landen in westerse culturen onrealistisch is, dat massamigratie de westerse verzorgingsstelsels verslechtert en dat massamigratie leidt tot een explosieve toename van verkrachting en moord.

Dit maakt de timing van het Migratiepact veelbetekenend, omdat we volgend jaar op weg zijn naar verkiezingen voor het Europees Parlement.

Met dit pact vernietigen de EU-lidstaten en de Europese Commissie de gelijke concurrentievoorwaarden op politiek niveau.

Ze kunnen namelijk de financiering verminderen van politieke partijen die kritisch staan tegenover migratie en zodoende de politieke oppositie tot zwijgen brengen. De zaak van Tommy Robinson in het VK is een voorbeeld van wat we kunnen verwachten tijdens de verkiezingen. De verkiezing van het Europees Parlement zal worden gemanipuleerd.

Alleen de VS, Australië en Hongarije hebben aangegeven deze overeenkomst niet te ondertekenen. Hierbij verzoeken wij dringend alle landen die zich tegen massamigratie verzetten om dit pact af te wijzen.

Download de PDF van het Mondiaal Migratiepact Marrakesh

Persconferentie over het Mondiaal Migratiepact Marrakesh:

Press conference on the Global Compact on Migration:

Disclaimer

De uitsluitende aansprakelijkheid berust bij de auteur van deze website. Het Europees Parlement is niet aansprakelijk voor de in de site vervatte informatie.

© 2020 - PVV Europa