Geen EU, maar samenwerking tussen soevereine staten

Geen EU, maar samenwerking tussen soevereine staten

Spreektekst Voorbereiding van de Europese Raad 22/23 juni

Voorzitter,
De raad spreekt op 22 juni onder andere over EU defensie, Brexit en Migratie.
Laat ik direct duidelijk zijn:

EU defensie
Wij willen geen EU-leger, maar samenwerking van soevereine staten binnen de NAVO. Dát heeft ons de koude oorlog door geholpen. Er is geen enkele noodzaak tot een bureaucratisch, geldverslindend EU-leger.

Brexit
Engeland verlaat de EU omdat de EU een mislukt project is, dat zich ontwikkelt tot een tweede sovjet unie. Dus ik wil geen miljarden rekening voor Engeland. De EU moet stoppen en plaats maken voor economische samenwerking tussen soevereine staten.

Migratie
De EU blijkt niet in staat om NGO’s te stoppen die met gehuurde boten al tiendduizenden migranten hebben opgehaald uit Libië in plaats van ze terug te slepen.
Bij deze spreek ik mijn steun uit voor Hongarije en de andere Visegrad landen in hun strijd tegen islamisering. Laat de Raad dit voorbeeld volgen.

Disclaimer

De uitsluitende aansprakelijkheid berust bij de auteur van deze website. Het Europees Parlement is niet aansprakelijk voor de in de site vervatte informatie.

© 2020 - PVV Europa