EU-elite: een bende hypocrieten!

EU-elite: een bende hypocrieten!

Spreektekst conclusies Europese Raad 19-20 oktober 2017

Voorzitter,
Elke conclusie van de Raad is verkeerd, maar de conclusie ten aanzien van Turkije is werkelijk volledig onacceptabel.
De Raad debatteert over Turkije en concludeert dat de lidstaten de migrantendeal volledig moeten uitvoeren en blijk moeten geven van volledige toewijding aan deze samenwerking.
Wat een hypocriete bende!

Voorzitter,
Turkije is een islamitische dictatuur.
Het is een land dat minderheden uitmoordt, dat de vrije pers vervolgt en dat de politieke oppositie in de gevangenis gooit.

De conclusies hadden moeten zijn:
De EU moet elke toetredingssteun voor Turkije stoppen.
Griekenland moet elke migrantenboot naar Turkije terug slepen.
De migrantendeal moet naar de prullenbak.
En tenslotte had de raad moeten besluiten om buitenlandse financiering voor moskeeën, islamitische opleidingsinstituten en islamitische NGO’s te verbieden.

Ik dring er bij de Raad op aan de volgende keer deze conclusies over te nemen.

Disclaimer

De uitsluitende aansprakelijkheid berust bij de auteur van deze website. Het Europees Parlement is niet aansprakelijk voor de in de site vervatte informatie.

© 2020 - PVV Europa