En weer vallen er doden

En weer vallen er doden

Spreektekst Counterterrorisme na de recente terroristische aanslagen

Voorzitter,
Mijn medeleven gaat uit naar de slachtoffers en de nabestaanden van de recente aanslagen in Brussel.

Het is ongelofelijk wrang dat deze aanslagen voorkomen hadden kunnen worden.

De nationale grenzen hadden allang gesloten moeten zijn,
want deze helden van de islam reizen vrijelijk tussen Nederland en België.

De bestrijding van islam in de EU had allang moeten beginnen,
want islamitische ghetto's juichen en beschermen deze islamitische helden.

Laat ik duidelijk zijn, voorzitter.

U bent moreel gezien mede schuldig aan deze aanslagen, net zoals vele andere Europarlementariërs, eurocommissarissen en nationale regeringsleiders, die allen pleiten voor open grenzen en voor een welkom aan migranten uit islamitische landen.

En weer vallen er doden
Mede dankzij U.

Hoe hypocriet was de herdenking van de slachtoffers van deze aanslagen in dit parlement! Treuren om de slachtoffers, terwijl een deel van dit parlement zelf de voorwaarden voor aanslagen in stand houdt.

Bovendien had in de rij van landen die door aanslagen is getroffen, Israël zeker niet mogen ontbreken.

Elke vorm van contraterrorisme begint met de erkenning van de oorzaak van terrorisme. Deze oorzaak wilt u niet erkennen en niet benoemen: de oorzaak van terrorisme wereldwijd is islam.

Islam is al 1400 jaar een ideologie van terreur. Deze zogenaamde religie van vrede heeft minstens 240 miljoen mensen de dood in gejaagd.

Islam is niet verenigbaar met onze westerse waarden. Islam is niet integreerbaar in onze westerse cultuur.

Tot u en de Europese Commissie zeg ik: Erken uw walgelijke falen en stap op!

Laat een ander dit probleem aanpakken.

De aanpak voor contraterrorisme is duidelijk:
Sluit de nationale grenzen.
Stop de massa-immigratie.
Stop de islam.

Disclaimer

De uitsluitende aansprakelijkheid berust bij de auteur van deze website. Het Europees Parlement is niet aansprakelijk voor de in de site vervatte informatie.

© 2020 - PVV Europa