Een ploertig plan: geen celstraf voor teruggekeerde Jihadisten

Door Marcel de Graaff

Straatsburg 16-12-2015

Voorzitter,

De EU-coördinator voor terrorismebestrijding, Gilles de Kerchove, stelt voor dat de lidstaten teruggekeerde Jihadisten moeten opvangen en rehabiliteren. Er moeten speciale programma´s komen als alternatief voor celstraf.

Dit voorstel heeft geen enkel respect voor de doden van Bataclan, voor de doden van Sinjar, voor Lee Rigby, voor Muath Al-Kaseasbeh en al die andere slachtoffers van de beesten, die hier veteranen genoemd worden.

Voorzitter, een schofterig en krankzinnig plan dat de veiligheid van onze burgers op het spel zet.

Daders van onthoofdingen, verkrachtingen, martelingen en slavenhandel zijn geen veteranen. Het zijn vijanden die de islam verspreiden door dood en verderf.

Ik bied de Raad van Ministers een alternatief voorstel:
Gooi ze buiten, hou ze buiten en sluit alle nationale grenzen.

Disclaimer

De uitsluitende aansprakelijkheid berust bij de auteur van deze website. Het Europees Parlement is niet aansprakelijk voor de in de site vervatte informatie.

© 2020 - PVV Europa