De enige oplossing is het instellen van nationale grenzen

De enige oplossing is het instellen van nationale grenzen

Spreektekst bij het programma van het Maltese Voorzitterschap

Voorzitter, meneer Muscat,
Ik ben verheugd over het feit dat de Maltese voorzitter van de Raad immigratie als hoogste prioriteit voor de EU ziet en pleit voor een stevige grensbewaking.

Mooie woorden, maar we weten wat meer bewaking van de buitengrenzen tot nu toe betekent:
- meer inzet om illegale migranten op te pikken voor de kust van Libië en meer EU reisagentschappen op de Afrikaanse kust om de weg te wijzen naar het gratis geld en gratis zorg van de EU.

De wijze waarop de Eu meer bewaking van de buitengrenzen invult, is een weg naar de hel gebleken, die meer immigranten oplevert met alle gevolgen van dien.
- De veiligheid in de EU is dramatisch. Op elke grote feestdag vindt er een islamitische aanslag plaats.
- Onze zorg wordt op grote schaal misbruikt zowel waar het gaat om asielprocedures als waar het gaat over financiële en medische bijstand.
- De massa immigratie leidt tot de ontwrichting van de EU en de ineenstorting van onze beschaving.

De enige juiste oplossing is
- het instellen van nationale grenzen;
- het tegenhouden en terugslepen van boten met ongewenste vreemdelingen
- het snel uitzetten van illegalen en
- het terug drijven van islam uit Europa.

Disclaimer

De uitsluitende aansprakelijkheid berust bij de auteur van deze website. Het Europees Parlement is niet aansprakelijk voor de in de site vervatte informatie.

© 2020 - PVV Europa