De bevrijding van Europa is begonnen!

De bevrijding van Europa is begonnen!

Spreektekst over Brexit

Voorzitter,

23 juni 2016 was een historische dag. Een fantastische dag in de geschiedenis van Europa. De bevrijding van Europa is begonnen. Het Verenigd Koninkrijk viert feest.
De EU, de Evil Union, verliest een belangrijke lidstaat. Het is het begin van het einde van dit mislukte project. Deze unie speelt vuil spel met de kiezers. Een zichzelf verrijkende elite bestuurd deze unie ten koste van de volkeren van Europa.


De uitspraak van het Britse volk zegt dat de soevereiniteit terug moet naar de lidstaten.
Niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar in heel de EU willen de kiezers hun soevereiniteit terug. Het proces van ontmanteling van deze Evil Union moet zo snel mogelijk beginnen.
Dus:
- Onmiddellijk stoppen met verdere politieke, economische en financiele integratie van de EU.
- Onmiddellijk herstel van de nationale grenzen.

Het Verenigd Koninkrijk is en wordt baas over eigen geld, eigen grenzen en eigen wetten.
Nu eisen we de bevrijding van de overige lidstaten, van Nederland, van Frankrijk, Italië, Polen, Roemenië, van alle geknechte volkeren van Europa.

De heer Juncker, zeg ik, stap op!
Hij mislukte in het binnenhouden van het Verenigd Koninkrijk en hij mislukte in het terugdringen van de EU regelgeving, zoals was afgesproken.
Juncker, stap op samen met de rest van je Commissie! Een nieuwe Commissie moet deze Evil Union op een ordelijke manier ontmantelen.

Disclaimer

De uitsluitende aansprakelijkheid berust bij de auteur van deze website. Het Europees Parlement is niet aansprakelijk voor de in de site vervatte informatie.

© 2020 - PVV Europa