CETA de weg naar dictatuur en armoede

CETA de weg naar dictatuur en armoede

Spreektekst

Voorzitter,
Ik condoleer de bevolking van Canada en de EU-lidstaten met deze overeenkomst.
CETA is een volgende stap naar dictatuur en armoede.
- Dictatuur: omdat de multinationale ondernemingen het voor het zeggen krijgen.
Elke EU-richtlijn en elke nationale wet die de economie raakt, kan voortaan worden opgevat als het opwerpen van een handelsbarrière.

- Armoede: omdat de multinationale ondernemingen hun producten laten maken in de goedkoopste landen, goedkoop qua lonen en goedkoop qua eisen ten aanzien van milieu en arbeidsomstandigheden.
Het voordeel van lage prijzen voor de burger wordt teniet gedaan door het verdwijnen van banen en lagere lonen.

Maar er is hoop.
Steeds meer burgers in de EU doorzien de leugens van de gevestigde orde en sluiten zich aan bij de patriotten.

Wij vertegenwoordigen het volk, wij strijden voor hun vrijheid.

Het einde van de EU nadert en CETA zal haar ondergang niet keren.

Disclaimer

De uitsluitende aansprakelijkheid berust bij de auteur van deze website. Het Europees Parlement is niet aansprakelijk voor de in de site vervatte informatie.

© 2020 - PVV Europa