Future of Europe

| PVV Europa | Nieuws

Voorzitter,

Ik heet de minister-president van Slowakije, de heer Pellegrini, van harte welkom in dit Parlement. Ik ben het – dat wil ik van tevoren zeggen – zeker niet met zijn visie op de EU eens. Ook zijn politieke kleur is niet de mijne. Maar toch.

Ik waardeer de strijd tegen corruptie die de minister-president voert in zijn land ten zeerste. Dat is een hele belangrijke stap in de toekomst van Slowakije. Slowakije is lid van de Visegrad-groep, en zelfs voorzitter op dit moment. Ik wil zeggen dat het beleid van de Visegrad-landen ten aanzien van migratie van harte op mijn steun mag rekenen. Het is de Visegrad-groep die de EU een spiegel voorhoudt, die de EU laat zien hoe het wél moet. De EU faalt hopeloos in haar aanpak van illegale migratie. In plaats van te zorgen voor waterdichte grenzen komt de EU met de verliezersoplossing, namelijk het legaliseren van illegale migratie.

De EU zegt te staan voor Europese waarden, maar verwelkomt migranten die deze waarden haten, verwelkomt migranten die deze waarden minachten en het liefst zo snel mogelijk de sharia in de EU willen invoeren. Het zijn de Visegrad-landen die daadwerkelijk de Europese waarden verdedigen, die staan voor een Europa dat zijn vrijheden, zijn mensenrechten verdedigt. Daarom wil ik bij dezen mijn steun uitspreken voor de heer Pellegrini en de Slowaakse regering in hun afwijzing van het VN-migratiepact.

In Slowakije is men zich maar al te bewust van de verschrikkingen van een totalitaire overheersing op basis van een totalitaire ideologie. Nog tot in 1989 ging men gebukt onder het communistische regime. Zij, de Slowaken, weten hoe het is om in angst te moeten leven, om te moeten zwijgen over wat je daadwerkelijk denkt en voelt. Dergelijke totalitaire ideologieën mogen in Europa geen voet aan de grond krijgen. Daarom is het volkomen terecht dat de Centraal-Europese lidstaten zich verzetten tegen islamisering van hun land. Een religie die tegelijkertijd een absolute zeggenschap over het politieke domein claimt, is daarmee een totalitaire ideologie die onverenigbaar is met alles waar de EU voor staat, met alle Europese waarden, met alle Europese mensenrechten, met alle Europese vrijheden.

Daar vroeg ik aan toe: er is hier vaak ook gesproken over fake news, ook door de heer Pellegrini en ook door diverse sprekers. Het is de vrijheid van meningsuiting, die tot de kern behoort van onze democratie. Juist door steeds te roepen dat fake news moet worden aangepakt, maar zichzelf tegelijkertijd op te werpen als degene die daarover beslist en daarmee elke kritiek op beleid smorend, dat is een dictatuur waardig. Daarom waarschuw ik ook de heer Pellegrini om die EU die zo gevaarlijk is voor de vrijheid van meningsuiting niet te steunen.

Ik roep de Commissie op een voorbeeld te nemen aan Slowakije om corruptie in eigen gelederen aan te pakken. Om de heer Selmayr uit zijn functie te ontheffen. Om te stoppen met miljarden te sluizen naar corrupte landen als Oekraïne en naar half Afrika, waar corruptie de normaalste zaak van de wereld is. Ik roep de Commissie op om een voorbeeld te nemen aan de weerbaarheid van de Visegrad-landen tegen illegale migranten die op geen enkele wijze inpasbaar zijn in onze samenlevingen. Laat de EU haar grenzen sluiten, zowel tussen de lidstaten als met derde landen, en laat de EU het VN-migratiepact afwijzen. Daarom roep ik de Commissie op om de eigen identiteit van de lidstaten de hoogste prioriteit te geven, zodat de interne veiligheid op orde kan komen. Deze Europese Commissie die niet kan optreden, moet aftreden!

Disclaimer

De uitsluitende aansprakelijkheid berust bij de auteur van deze website. Het Europees Parlement is niet aansprakelijk voor de in de site vervatte informatie.

© 2020 - PVV Europa