enflogo

 • Marcel De Graaff

  Marcel De Graaff

 • Olaf Stuger

  Olaf Stuger

 • Auke Zijlstra

  Auke Zijlstra

 • Andre Elissen

  Andre Elissen

 • Onze delegatie

  Onze delegatie

 • Marcel de Graaff en Nicolas Bay

  Marcel de Graaff en Nicolas Bay

Stromen belastinggeld naar islamitische landen

Stromen belastinggeld naar islamitische landen

Schriftelijk ingediende vragen

In 2016 heeft er in Brussel een conferentie plaatsgevonden over de toekomst van Afghanistan. De Europese Unie besloot vijf miljard euro te doneren voor de periode tot en met 2020. Inmiddels worden er al bijna drie jaar enorme sommen belastinggeld overgemaakt, maar concrete resultaten blijven uit. Afghanistan is een islamitische dictatuur waar vrouwen nog altijd nauwelijks rechten hebben.

Scheepsbouw

Scheepsbouw

Spreektekst

Voorzitter, dank. De Europese Commissie heeft in haar niet te stuiten regeldrift een nieuw plan gepresenteerd. Een zogenaamde allesomvattende strategie voor de scheepsbouwsector.

Voorzitter, wij zien helemaal niets in dergelijke plannen. In de eerste plaats denk ik bij plannen van de Europese Commissie aan bemoeizucht, onzinnige en overbodige regelingen en tegenwerking van nationale soevereiniteit.

Rapport VN over vluchtelingen en migratie

Rapport VN over vluchtelingen en migratie

Spreektekst Auke Zijlstra

Voorzitter,

Dit rapport vermengt twee zaken: vluchtelingen en migranten. Asielrecht voor een relatief klein aantal vluchtelingen wordt verward met de migratiewens van vele miljoenen mensen. Dit rapport bagatelliseert de hieruit voortkomende problemen. Het gooit de interne mobiliteit in de EU op een hoop met de ontvolking van Syrië. Het suggereert dat de lidstaten van de Europese Unie te weinig migranten toelaten. Het rapport heeft nergens ook maar een suggestie dat er grenzen aan de groei van het aantal migranten zijn.

Meerjarenbegroting EU

Meerjarenbegroting EU

Spreektekst

Voorzitter,

Vandaag heeft de Europese Commissie haar langverwachte financiële invulling van de nieuwe meerjarenbegroting gepresenteerd.

Tot onze verbijstering stijgt de begroting met maar liefst
300 miljard euro. Terwijl die alleen al vanwege de Brexit met zo´n
100 miljard euro had moeten dalen.

Onder het mom van ´vereenvoudiging´ wordt Nederland ook nog eens de jaarlijkse korting van 1 miljard euro door de neus geboord.

Witwassen van geld en terrorismefinanciering

Witwassen van geld en terrorismefinanciering

Spreektekst

Voorzitter,

We spreken vandaag over de financiering van terrorisme. Volgens het stuk zijn er als gevolg van terroristische aanslagen zogenaamde “nieuwe opkomende trends” aan het licht gebracht.

Dus mijn fractie dacht: eindelijk gaan we de feiten benoemen. Eindelijk zien niet alleen wij, maar ziet een ieder het onlosmakelijke verband tussen de islam en terrorisme.

Cyber Security and Public Services

Cyber Security and Public Services

Spreektekst

Voorzitter,

Slimme internetcriminelen hacken regelmatig apparatuur en zo´n hack heeft vaak grote gevolgen.

De Nederlandse Tweede Kamer vroeg daarom vorig jaar aan de Nederlandse regering om het internet-der-dingen beter te beveiligen.

Ik heb daarop onmiddellijk aan de Europese Commissie gevraagd of een dergelijke, verstandige maatregel wel eenzijdig kan worden genomen.