enflogo

VN-klimaattop 2014 (New York)

Debatten

De EU geeft elk jaar tientallen miljarden uit om de vermeende klimaatverandering tegen te gaan. Elke Europese burger mag dus weer flink in de buidel tasten zonder dat er wetenschappelijke onderbouwing is voor de noodzaak hiervan. Dit geld kan beter door de onafhankelijke lidstaten zelf besteed worden aan echt belangrijke zaken, zoals onderzoek naar ALS, kanker, de gezondheidszorg, onderwijs of de zorg voor onze ouderen. Dat zijn doelen waar echte resultaten aan verbonden zijn.

Na jarenlang intensief onderzoek naar klimaatverandering is nog steeds onduidelijk of onze aarde nu opwarmt of juist afkoelt. Het IPCC heeft door zijn gegoochel met cijfers en aantoonbare wetenschappelijke fouten voeding gegeven aan de stelling dat wij eigenlijk helemaal niet weten hoe het klimaat zich zal ontwikkelen. Onverwacht blijkt nu bijvoorbeeld dat in 2 jaar tijd 1,8 miljoen km2 noordpoolijs is aangegroeid. Maar ook al zou de aarde opwarmen, dan is het nog maar de vraag of de mens daar enige invloed op heeft. Van de honderd wetenschappers zijn er vijftig die beweren dat de mens daar zeer de hand in heeft en de andere vijftig ontkennen dat ten stelligste.

Er is zoveel onduidelijk in deze klimaatdiscussie, dat ik op zoek ben gegaan naar één feit dat als een paal boven water staat en dat ben ik tegengekomen. Het enige dat onbetwist is, is dat elke dag duizenden mensen heel veel geld verdienen aan deze hype. En dat deze mensen dus alle belang hebben bij het in stand houden van deze hype, deze heel ongemakkelijk wordende grote leugen.