enflogo

Mensenrechten

Mensenrechten

Spreektekst

Voorzitter,

Mensenrechten worden gedefinieerd door het centrale orgaan hiervoor, de mensenrechtenraad van de VN.

Bijna de helft van de leden van die raad schendt de mensenrechten waar het maar kan, maar dat is kennelijk geen beperking om lid te worden of blijven. Leden zoals Congo, Saudi Arabië, Rwanda en Pakistan bepalen in hun sancties welke landen de mensenrechten zouden schenden en welke landen zich netjes gedragen.

U voelt ´m al aankomen, Israël is de allergrootste schender van mensenrechten en de braafste landen zijn, Congo (dagelijks worden massagraven ontdekt), Saudi Arabië (als je daar de boerka afdoet om te niezen zit je al 4 jaar achter de tralies) en Pakistan (do I need to say more…)

Voorzitter,
De VN heeft het begrip mensenrechten afgericht tot een rauw politiek machtsinstrument en daardoor heeft het alle waarde verloren. De EU is te laf om hiertegen op te treden en is dus mede verantwoordelijk voor deze degradatie en daarmee haar slachtoffers. De VS hebben, met het verlaten van de mensenrechtenraad, gekozen voor een zuivere invulling van het begrip in plaats van het gecorrumpeerde aftreksel van de VN. De EU zou dit voorbeeld moeten volgen.