enflogo

Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Spreektekst

Voorzitter, ik ben geschokt, maar niet door de aanstellingsprocedure van de heer Selmayr. Ik ben geschokt door het wantrouwen dat ik hier proef tegenover de heer Juncker. Want, Voorzitter, kennen wij de heer Juncker niet als een door en door integer mens, een bescheiden, nee, een onderdanig bestuurder, die zichzelf volledig wegcijfert en zich opoffert voor de Europese burger?

En juist hij, het voorbeeld voor veel wereldleiders, wordt hier besmeurd. En Voorzitter, dat kan ik niet toestaan. Dat kan ik niet toestaan. Ik vraag om directe maatregelen. Mijn voorstel is, Voorzitter, om de verkiezingen van volgend jaar, de Europese verkiezingen, af te zeggen en de heer Juncker de bevoegdheid te geven op persoonlijke titel de leden van dit Parlement te kiezen en te benoemen.