enflogo

Europese Unie spendeert zeven miljard euro foutief

Artikel 130 van het Reglement

Betreft: Europese Unie spendeert zeven miljard euro foutief

Ongeveer 7 miljard EUR aan EU-geld is vorig jaar op foutieve wijze uitgegeven. Dat bleek bij de presentatie van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer over de EU-begroting 2013.

De EU spendeerde vorig jaar 148 miljard EUR. Op die uitgaven berustte een foutenpercentage van 4,7%.
Volgens de Rekenkamer is het hele budgettaire systeem van Europa te zeer gericht op het maximaal spenderen van het beschikbare geld. Het naleven van regels en het behalen van resultaten komen pas op de tweede en derde plaats.

De meeste fouten doen zich traditioneel voor op uitgaventerreinen waar de Europese Commissie het beheer deelt met nationale en lokale administraties. Die zijn goed voor 80% van de uitgaven en het foutenpercentage loopt er op tot 5,2%, met uitschieters op regionaal beleid, energie en vervoer (6,9%) en plattelandsontwikkeling, milieu, visserij en gezondheid (6,7%).

  1. Kan de Commissie een duidelijk overzicht verstrekken van lidstaten die in gebreke blijven en blijkbaar geen of onvoldoende controle uitoefenen op de besteding van EU‐geld?
  2. Wat voor consequenties heeft het voor de lidstaten als zij EU-geld foutief spenderen?
  3. Wat gaat de Commissie ondernemen om het foutief spenderen van EU-geld in de toekomst te voorkomen?