enflogo

Europese boetes voor Nederland voor niet halen van milieudoelstellingen

Artikel 130 van het Reglement

Betreft: Europese boetes voor Nederland voor niet halen van milieudoelstellingen

De Europese doelen voor het milieu en klimaat zijn „onhaalbaar” volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA). De energiedenktank van de Oeso-landen waarschuwt voor een „peperdure rekening” van de doelstellingen voor duurzame energie, die door de consument betaald zal moeten worden.

De EU kwam overeen dat de uitstoot van CO2 in 2020 met 20 procent verminderd moet worden. Ook moet Europa in dat jaar 20 procent energiezuiniger zijn en moet 20 procent van de energieproductie „duurzaam” zijn (bijvoorbeeld zonne‐ en windenergie). De burger zal voor deze kosten moeten opdraaien. Zij zullen niet alleen moeten betalen voor duurzame energie maar ook voor de subsidies aan het bedrijfsleven, en in het bijzonder aan windmolens.

Kan de Commissie aangeven hoeveel boetes Nederland de afgelopen tien jaar heeft betaald aan de EU voor het niet halen van de milieudoelstellingen, en hoe hoog deze waren?