enflogo

Energie-efficientie

Energie-efficientie

Spreektekst

Voorzitter,

Er zijn ook wel eens zinnige onderwerpen die op de politieke agenda worden gezet door de establishment partijen: schone energie of plastic afval in de natuur of in zee, daar kunnen we moeilijk tegen zijn. Ik vind niet dat de EU zich ermee moet bemoeien, maar het zijn op zich zinnige onderwerpen.

De vraag is: waarom nu? Waarom nu ineens deze opwinding? Want als we het hebben over plastic in zee is dat al 10-20 jaar een probleem. In mijn tijd in het nationaal parlement kwamen er al actiegroepen en milieubewegingen langs om dat te vertellen. En ze zijn hier zeker ook langs geweest. Er zijn hier heel veel parlementsleden die er nu nog zitten, maar de partijen ook, die wisten van de problemen, zij wisten van de ernst en hebben toen niets gedaan. En nu ineens wel!

En dat is omdat oude politieke partijen pas in beweging komen als de politieke agenda gedomineerd wordt door een hun onwelgevallig onderwerp. En dat is in dit geval migratie en islam, het onderwerp van mijn politieke beweging. Dat slaat enorm aan bij de Europese bevolking en daarom moeten de oude politieke partijen als een dolle op zoek naar een concurrerend onderwerp. En dat hebben ze nu gevonden. Maar dat is niet intrinsiek gemotiveerd! Want als dat zo was geweest, dan hadden de partijen die hier toen ook al in grote meerderheid aan de macht waren daar toen iets aan gedaan. En dat hebben ze niet! Dat kun je ze kwalijk nemen, want daardoor is het probleem alleen maar vergroot.

En u kunt het eens zijn met mijn politieke lijn over migratie en islam of u kunt het ermee oneens zijn, maar het is in ieder geval intrinsiek gemotiveerd en consistent, al vijftien jaar.