enflogo

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

Spreektekst

Voorzitter, er gaan vandaag weer schitterende verhalen over schone energie door de zaal. Maar waar niet over gesproken wordt: de voorbeelden die de mensen die die verhalen vertellen zelf geven. Die voorbeelden zijn belangrijk, want daarmee maak je jezelf geloofwaardig. Want oprechtheid zit hem in de opoffering.

Mijn vraag is: welke opoffering getroosten de mensen hier in de zaal zich om hun idealen, een goed milieu, te redden? Dan heb ik het niet over de aanschaf van een Toyota Prius, waarover je geen belasting hoeft te betalen.

Ik heb het ook niet over gratis zonnepanelen of gesubsidieerde ledlampen. Dat is gemakkelijk. Neen, ik heb het over echte opoffering, zaken die een beetje pijn doen. Bijvoorbeeld elke dag koud douchen of niet meer met het vliegtuig naar zonnige oorden op vakantie gaan. Dat soort zaken!

Als dát niet gebeurt, dan zijn de woorden hier gratuit en ongeloofwaardig.