enflogo

Spreekteksten Olaf Stuger

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

Spreektekst

Voorzitter, er gaan vandaag weer schitterende verhalen over schone energie door de zaal. Maar waar niet over gesproken wordt: de voorbeelden die de mensen die die verhalen vertellen zelf geven. Die voorbeelden zijn belangrijk, want daarmee maak je jezelf geloofwaardig. Want oprechtheid zit hem in de opoffering.

Mijn vraag is: welke opoffering getroosten de mensen hier in de zaal zich om hun idealen, een goed milieu, te redden? Dan heb ik het niet over de aanschaf van een Toyota Prius, waarover je geen belasting hoeft te betalen.

Geen controle op EU-subsidies

Betreft: Schriftelijke vragen Olaf Stuger over ´geen controle op EU-subsidies´

Bij de controle op de besteding van EU-subsidies wordt niet gekeken of het project ook effectief was. Dat schrijft de Rekenkamer (*).

De vrijhandelsovereenkomst tussen Europa en de Verenigde Staten (TTIP) en de risico's voor het Europese stelsel van oorsprongsbenamingen

Artikel 128 van het Reglement

Betreft: De vrijhandelsovereenkomst tussen Europa en de Verenigde Staten (TTIP) en de risico's voor het Europese stelsel van oorsprongsbenamingen

Kort geleden is eindelijk het door de Raad van de EU aan de Commissie toegekende mandaat met de richtsnoeren voor de onderhandelingen over TTIP, de vrijhandelsovereenkomst tussen Europa en de Verenigde Staten, openbaar gemaakt.

PVV Europa: Bevries EU-bonus Burundese bendeleider

P E R S B E R I C H T

'Privé-voetbalteam dictator profiteert van meer dan €230 miljoen aan steun'
PVV Europa: Bevries EU-bonus Burundese bendeleider

BRUSSEL, maandag 27 juli 2015

De Europese delegatie van de PVV wil dat de geldstroom van meer dan €230 miljoen EU-steun aan het Afrikaanse land Burundi per direct wordt bevroren.

'Dictator Pierre Nkurunziza heeft de oppositie buitenspel gezet en zichzelf benoemd tot president voor een derde termijn. Ook al druist dit in tegen felle protesten van de Afrikaanse Unie en de VS' stelt PVV-Europarlementariër Olaf Stuger.

Europese boetes voor Nederland voor niet halen van milieudoelstellingen

Artikel 130 van het Reglement

Betreft: Europese boetes voor Nederland voor niet halen van milieudoelstellingen

De Europese doelen voor het milieu en klimaat zijn „onhaalbaar” volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA). De energiedenktank van de Oeso-landen waarschuwt voor een „peperdure rekening” van de doelstellingen voor duurzame energie, die door de consument betaald zal moeten worden.

Europese Unie spendeert zeven miljard euro foutief

Artikel 130 van het Reglement

Betreft: Europese Unie spendeert zeven miljard euro foutief

Ongeveer 7 miljard EUR aan EU-geld is vorig jaar op foutieve wijze uitgegeven. Dat bleek bij de presentatie van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer over de EU-begroting 2013.