enflogo

Auke Zijlstra

Auke Zijlstra

Auke Zijlstra (Joure, 1964) heeft economie gestudeerd aan de Universiteit Groningen. Hij is vanaf september 2015, voor de PVV, lid van het Europees Parlement. Eerder was hij dat van september 2011 tot juli 2014. Daarnaast was hij van 2010 tot 2014 en van 2014 tot 2015 medewerker van de PVV fractie in Brussel.

De heer Zijlstra was tot medio 2015 lid van de Europese politieke groep Niet Ingeschrevenen, vanaf 16 juni 2015 is hij lid van de groep Europa van Naties en Vrijheden.
Voor hij bij het Europees Parlement ging werken werkte hij in het bedrijfsleven en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De heer Zijlstra is lid van de Begrotingscommissie van het parlement. Ook is hij plaatsvervangend lid van de commissie voor Industrie, Onderzoek en Energie. Daarnaast is hij woordvoerder voor de commissies Interne Markt en Consumentenbescherming, Werkgelegenheid en Sociale Zaken, Cultuur en Onderwijs en Begrotingscontrole.

Auke Zijlstra is in het Europees Parlement een bezielde verdediger van de belangen van Nederlanders. Hij strijdt tegen het uithollen van de bevoegdheden van de lidstaten ten gunste van "Brussel" in de Europese Unie. Het is hem een doorn in het oog dat Nederlandse politici steeds vaker hun oor laten hangen naar de wensen van de Europese Commissie, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het Europees Parlement. Europese doelstellingen zijn volgens hem nu eenmaal niet gelijk aan die van Nederland. Wat politici van de Europese Unie voorstaan is zelden in het belang van Nederland. Een Nederland dat onevenredig veel bijdraagt aan de begrotingen van de EU en daar bitter weinig voor terugkrijgt.