enflogo

Andre Elissen

Andre Elissen

Andre Elissen (Frechen, Duitsland, 1960) is lid van het Europees Parlement sinds 2017. Op jonge leeftijd meldde hij zich aan bij de politie, waar hij uiteindelijk ruim dertig jaar zou blijven werken. De eerste jaren als politieambtenaar bij de gemeentepolitie in Den Haag, later als expert op het gebied van narcotica en tenslotte als commissaris bij de KLPD.

In 2010 werd Elissen gekozen tot lid van de Tweede Kamer voor de PVV, een functie die hij tot 2012 zou bekleden. In 2014 werd hij gemeenteraadslid in Den Haag, waar hij opkomt voor lokale ondernemers en zich inzet voor een veiligere stad.

In het Europees Parlement is Andre Elissen lid van de begrotingscommissie en de commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Hij is plaatsvervangend lid van de commissie vervoer en toerisme. Daarnaast is Elissen lid van de delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan, en plaatsvervangend lid van de delegatie voor de betrekkingen met China.