enflogo

Minimumloon

Minimumloon

Spreektekst

Voorzitter,
voor economen is er geen discussie. Minimumlonen zijn fijn voor mensen met werk, en slecht voor mensen zonder werk: het insider-outsider effect. En dat is een duivels dilemma.

Het vrij verkeer van personen heeft een extra dimensie aan deze discussie toegevoegd. Doordat volledige werkgelegenheid in de EU een illusie is, onder andere omdat de Euro niet functioneert, zijn er nu eindeloze hoeveelheden mensen beschikbaar die de lokale arbeidsmarkt ontwrichten door tegen hongerloontjes te willen werken in een andere lidstaat.

En de EU grijpt niet in door dit probleem te adresseren, maar door de sociale agenda van lidstaten te kapen en minimumlonen op te dringen. Maar fundamenteel is dat geen antwoord. Immers, het minimumloon in Nederland is een miljonairslosgeld in Slowakije. Bovendien tast de Europese sociale agenda de wettelijke onderhandelingsvrijheid van vakbonden en werkgeversorganisaties aan. Dus tenzij het een Europese Waarde is om de armoede gelijkelijk te verdelen, moet het anders.

Het zijn niet de werkgevers die hier de lagere lonen veroorzaken. Die lagere lonen, die dalende lonen zijn inherent aan de interne markt en het vrij verkeer van personen.

Voorzitter,
van werk moet je kunnen leven. De arbeidsmarkt moet dus toegankelijk zijn voor lokale werknemers en ontwrichting moet worden bestreden. Ik kan geen andere conclusie trekken dan dat het vrij verkeer van personen ter discussie moet worden gesteld.
Dank u wel.