enflogo

Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen

Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen

Spreektekst

Voorzitter,

Dit verslag over verliesdekkingen voor banken sluit aan op de vorming van de Kapitaalmarktunie, waarbij risico´s over de lidstaten worden verspreid.

De Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid -WRR- trekt echter in zijn recente rapport “Geld en schuld” de conclusie dat dat deze spreiding van risico´s juist instabiliteit in de hand werkt.

De WRR concludeert dat de stabiliteit van een financieel stelsel niet alleen onderuit wordt gehaald door overmatige kredietopbouw maar ook door de uniformiteit, schaal, en verwevenheid van financiële instellingen. En dat is nou net waar de Kapitaalmarktunie naar streeft.

De WRR is zeker voor Nederlanders een bekend instituut dus ik neem aan dat de rapporteurs hiervan op de hoogte zijn.

Dus, voorzitter, dan blijft alleen de vraag over, waarom de rapporteurs dit toch willen?