enflogo

Europees Pensioenproduct

Europees Pensioenproduct

Spreektekst

Voorzitter,

Het Nederlands Parlement verzet zich tegen het Europees Pensioenproduct, het PEPP. Dat PEPP vereist namelijk een forse wetswijziging in Nederland. De daarop volgende Nederlandse tegenstem van de minister in de Raad was tevergeefs, zoals gebruikelijk. De meerderheid van stemmen geldt in de Europese besluitvorming. Nederland stond opnieuw alleen.

Maar in verdragsartikel 114 lid 2 staat dat de Commissie zich niet mag mengen in fiscale bepalingen en in rechten en belangen van werknemers.

Ik heb dan ook vragen gesteld aan de Europese Commissie, 2 maanden geleden, waarop de Commissie nog steeds geen antwoord heeft weten te vinden. Want waarom vindt de Commissie dat ze zich hier toch in mag mengen? Waarom die meerderheidsbeslissingen die ten koste gaan van onze werknemers? De Nederlandse kapitaalgedekte bedrijfspensioenen zijn uniek.

Mijn zorgen en die van het Nederlands Parlement worden gedeeld door de Nederlandse Pensioenfederatie: met de invoering van het PEPP dreigt het Nederlandse pensioenstelsel te worden ondermijnd.

Voorzitter, dit is nu al de derde keer dat de wens van Nederland om het eigen pensioenstelsel uit de greep van de EU te houden door de Unie wordt genegeerd. Waarom niet een aanvullend pensioen stimuleren, zónder in te boeten op de soevereiniteit van de lidstaten?

Want als financieel duurzame nationale pensioenstelsels van zulk vitaal belang zijn voor de stabiliteit van de Unie, zoals de rapporteur stelt, is dat juist een argument om de Unie verre van de pensioenstelsels van de lidstaten te houden.

Derde-pijler pensioenen moeten op maat gemaakt zijn voor de situatie in elke lidstaat. Juist omdat er grote verschillen bestaan tussen lidstaten. En daar houdt dit PePP geen rekening mee.
Bemoeienis van de EU geeft alleen maar administratieve ballast, verlies van soevereiniteit, en uitholling van de positie van de Nederlandse werknemer.

De PVV zal tegen het voorstel stemmen.